F. a J. SLÁMA s.r.o.
Hybešova 19, CZ - 680 01 Boskovice
tel. +420 516.452.061, 516.453.983, fax: 516.453.983
email: slama@slama.cz

domů sortiment firma historie


English

Deutsch

HISTORIE FIRMY

1918 - založena firma Stavitel František Sláma, Boskovice
            František Sláma ( 1893 - 1942 )

          hlavní činnost stavebnictví občanské a průmyslové budovy

plakat.jpg (485775 bytes)

1923 - počátek budování areálu stavební firmy s pomocnými provozy
            pilařský provoz, stolařská a truhlářská výroba, cementářský provoz,
            výroba dlažby a betonových výrobků, těžba a drcení kameniva

Firma prováděla velké množství významných staveb nejen v boskovickém regionu ale i na území celé Moravy a Čech, pracovalo v ní přes 300 zaměstnanců.

Palác Moravské banky v Boskovicích Městská spořitelna s radniční věží v Boskovicích Okresní nemocenská pojišťovna v Boskovicích Správní budova Západomoravských elektráren v Boskovicích

 

1942 - zemřel zakladatel firmy
            vedení firmy převzali synové Jan Sláma ( 1920 - 1948 ) a František Sláma ( 1923 )

1948 -  znárodnění firmy po komunistickém puči
   z činností postupem doby zůstal v původních prostorách pilařský provoz a tesařská činnost  začleněné do stavebního podniku

1993 -  areál byl v restituci navrácen Ing. arch. Františku Slámovi (1923 )
   a jeho synovi Ing. Janu Slámovi ( 1956 )

 

2010 - činnost firmy byla ukončena a v areálu byly postavené bytové domy společne s domovem duchodců